Niepubliczne Policealne Studium Elektryczne W Tarnobrzegu - Tarnobrzeg

no image Niepubliczne Policealne Studium Elektryczne W Tarnobrzegu to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej instytucja oświatowa. Jej budynek znajduje się w miejscowości Tarnobrzeg, ulica Wł Sikorskiego, nr 2A, kod pocztowy: 39400. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada numer Regon 831379192. Osobami uczęszczającymi do instytucji są dorośli. Ich liczebność równa jest 0, z czego 0 stanowią uczennice. Kontakt z sekretariatem możliwy jest pod numerem telefonu 156415174, a także za pośrednictwem faksu 156415174.