no image "euroconsulting" Polsko - Niemieckie Centrum Edukacji Biznesu Szkoła Policelana Dla Dorosłych W Oleśnicy to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej placówka oświatowa. Jej siedziba mieści się w miejscowości Oleśnica, ulica Paderewskiego, nr 2, kod pocztowy: 56400. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada nr Regon 933029731. Uczniami instytucji są dorośli. Ich liczba równa jest 0, z czego 0 stanowią uczennice. Kontakt z instytucją możliwy jest telefonicznie pod numerem 717989140, a także przez faks 717989140.