Montira's Thai Cuisine, Llc

no image Montira's Thai Cuisine, Llc jest położony w The Dalles przy drodze o nazwie 302 W2 Nd St (kod pocztowy 97058). Wyżej wymieniona spółka charakteryzuje się typem Domestic Limited Liability Company. W rejestrze stanowym ma nr 65306095 a data rejestracji to 12/29/2009. Szczegóły dotyczące firmy dostępne są w linku http://egov sos state or us/br/pkg_web_name_srch_inq do_name_srch?p_name=&p_regist_nbr=65306095&p_srch=PHASE1&p_print=FALSE&p_entity_status=ACTINA.