Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach - Katowice

no image Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej placówka oświatowa. Jej budynek znajduje się w miejscowości Katowice, ulica Św. Jacka, nr 3, kod pocztowy: 40952. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) ma numer Regon 000512533. Uczniami instytucji są dzieci lub młodzież. Ich liczba wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Za prowadzenie jednostki odpowiada Zakład Doskonalenia Zawodowego W Katowicach. Kontakt ze szkołą możliwy jest telefonicznie pod numerem 322564115, a także za pośrednictwem faksu 322564115.
mdp detektywi
MDP Detektywi
ul. Garbary 95a/85
61-757 Poznań
Telefon: 61 662 51 71