Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy Dla Dorosłych

no image Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy Dla Dorosłych "cosinus" W Jeleniej Górze to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej instytucja oświatowa. Jej budynek mieści się w miejscowości Jelenia Góra, ulica Konopnickiej, nr 1, kod pocztowy: 58500. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała numer Regon 473084915. Osobami uczęszczającymi do placówki są dorośli. Ich liczebność równa jest 0, z czego 0 stanowią uczennice. Za prowadzenie szkoły odpowiada "cosinus" Sp. Z O.o.. Kontakt z placówką możliwy jest pod numerem telefonu 757525645, a także przez faks 757428713.