Szkoła Policealna Nr 7 - Lublin

no image Szkoła Policealna Nr 7 to publiczna placówka oświatowa. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Lublin, ulica Długa, nr 6, kod pocztowy: 20346. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała nr Regon 431259856. Uczniami szkoły są dzieci lub młodzież. Ich liczba wynosi 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Za prowadzenie instytucji odpowiada Miasto Na Prawach Powiatu. Kontakt z sekretariatem możliwy jest pod numerem telefonu 817443314, a także przez faks 817442422.