Szkoła Policealna Nr 3 Dla Dorosłych - Warszawa

no image Szkoła Policealna Nr 3 Dla Dorosłych to publiczna jednostka edukacyjna. Jej budynek znajduje się w miejscowości Warszawa, ulica Noakowskiego, nr 6, kod pocztowy: 666. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała nr Regon 141780477. Uczniami placówki są dorośli. Ich liczba równa jest 103, z czego 59 jest płci żeńskiej. Za funkcjonowanie instytucji odpowiada Miasto Na Prawach Powiatu. Kontakt z instytucją możliwy jest pod numerem telefonu 228256915, a także za pośrednictwem faksu 228256929.