Szkoła Policealna - Hrubieszów

no image Szkoła Policealna to publiczna jednostka oświatowa. Jej siedziba mieści się w miejscowości Hrubieszów, ulica Dwernickiego, nr 10, kod pocztowy: 22500. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) ma numer Regon 060665833. Osobami uczęszczającymi do instytucji są dzieci lub młodzież. Ich liczebność wynosi 39, z czego 15 stanowią uczennice. Za prowadzenie jednostki odpowiada Powiat Ziemski. Kontakt z placówką możliwy jest telefonicznie pod numerem 846962986, a także przez faks 846962986.