Szkoła Policealna Dla Dorosłych Wzdz - Gorzów Wielkopolski

no image Szkoła Policealna Dla Dorosłych Wzdz to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej instytucja oświatowa. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Gorzów Wielkopolski, ulica Sikorskiego, nr 95, kod pocztowy: 66400. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała numer Regon 211246433. Osobami uczęszczającymi do placówki są dorośli. Ich liczebność wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Za funkcjonowanie szkoły odpowiada Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego. Kontakt z sekretariatem możliwy jest pod numerem telefonu 957223747, a także przez faks 957223747.