Szkoła Policealna Nr 10 - Lublin

no image Szkoła Policealna Nr 10 to publiczna placówka oświatowa. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Lublin, ulica Spokojna, nr 10, kod pocztowy: 20074. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada nr Regon 060058286. Uczniami instytucji są dzieci lub młodzież. Ich liczebność wynosi 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Za prowadzenie instytucji odpowiada Miasto Na Prawach Powiatu. Kontakt z sekretariatem możliwy jest telefonicznie pod numerem 815324116, a także przez faks 815324116.