Dwuletnie Policealne Studium Zawodowe Dla Dorosłych - Sobieszyn

no image Dwuletnie Policealne Studium Zawodowe Dla Dorosłych to publiczna instytucja edukacyjna. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Sobieszyn, ulica Sobieszyn, nr 298A, kod pocztowy: 8504. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała numer Regon 060282316. Osobami uczęszczającymi do szkoły są dorośli. Ich liczba równa jest 20, z czego 18 stanowią uczennice. Za funkcjonowanie jednostki odpowiada Powiat Ziemski. Kontakt z sekretariatem możliwy jest pod numerem telefonu 818667900, a także przez faks 818667900.