Szkoła Policealna Nr 3 W Gdyni - Gdynia

no image Szkoła Policealna Nr 3 W Gdyni to publiczna instytucja oświatowa. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Gdynia, ulica Morska, nr 75, kod pocztowy: 81222. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) ma nr Regon 192780776. Osobami uczęszczającymi do szkoły są dzieci lub młodzież. Ich liczebność wynosi 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Za funkcjonowanie instytucji odpowiada Miasto Na Prawach Powiatu. Kontakt z instytucją możliwy jest telefonicznie pod numerem 586216192, a także za pośrednictwem faksu 586616450.