Trójmiejska Szkoła Fotografii W Bydgoszczy - Bydgoszcz

no image Trójmiejska Szkoła Fotografii W Bydgoszczy to niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej instytucja edukacyjna. Jej siedziba mieści się w miejscowości Bydgoszcz, ulica Kościuszki, nr 37a, kod pocztowy: 85079. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) ma numer Regon 220552806. Uczniami placówki są dorośli. Ich liczba równa jest 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Kontakt ze szkołą możliwy jest telefonicznie pod numerem 515157004.