Niepubliczna Szkoła Policealna Dla Dorosłych - Katowice

no image Niepubliczna Szkoła Policealna Dla Dorosłych to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej placówka edukacyjna. Jej budynek znajduje się w miejscowości Katowice, ulica Tadeusza Boya Żeleńskiego, nr 96, kod pocztowy: 40750. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada numer Regon 273833062. Osobami uczęszczającymi do placówki są dorośli. Ich liczba wynosi 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Kontakt z sekretariatem możliwy jest pod numerem telefonu 322020011, a także przez faks 322020011.