Szkoła Policealna Dla Dorosłych - Opole Lubelskie

no image Szkoła Policealna Dla Dorosłych to publiczna jednostka oświatowa. Jej budynek mieści się w miejscowości Opole Lubelskie, ulica Kolejowa, nr 2, kod pocztowy: 24300. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała nr Regon 060055721. Uczniami instytucji są dorośli. Ich liczebność równa jest 94, z czego 44 jest płci żeńskiej. Za prowadzenie szkoły odpowiada Powiat Ziemski. Kontakt z placówką możliwy jest pod numerem telefonu 818272175, a także za pośrednictwem faksu 818272175.