Szkoła Europejska

no image Szkoła Europejska "eurocollege" W Chełmie to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej placówka oświatowa. Jej budynek mieści się w miejscowości Chełm, ulica I Pułku Szwoleżerów, nr 17b, kod pocztowy: 22100. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) ma numer Regon 300879141. Osobami uczęszczającymi do instytucji są dorośli. Ich liczba wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Za funkcjonowanie szkoły odpowiada Teb Edukacja Sp. Z O.o.. Kontakt ze szkołą możliwy jest telefonicznie pod numerem 825643202, a także za pośrednictwem faksu 825654554.