Szkoła Policealna Nr 5 - Gliwice

no image Szkoła Policealna Nr 5 to publiczna instytucja edukacyjna. Jej budynek mieści się w miejscowości Gliwice, ulica Kozielska, nr 1, kod pocztowy: 44100. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) ma numer Regon 271995702. Osobami uczęszczającymi do instytucji są dzieci lub młodzież. Ich liczba równa jest 0, z czego 0 stanowią uczennice. Za prowadzenie instytucji odpowiada Miasto Na Prawach Powiatu.