Szkoła Policealna Nr 1 W Łosicach - Łosice

no image Szkoła Policealna Nr 1 W Łosicach to publiczna jednostka oświatowa. Jej budynek znajduje się w miejscowości Łosice, ulica Piłsudskiego, nr 9, kod pocztowy: 8200. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała numer Regon 140245463. Uczniami instytucji są dzieci lub młodzież. Ich liczba równa jest 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Za prowadzenie jednostki odpowiada Powiat Ziemski. Kontakt z instytucją możliwy jest telefonicznie pod numerem 833590803, a także za pośrednictwem faksu 833590238.