Szkoła Policealna Dla Asystentek Stomatologicznych - Miechów

no image Szkoła Policealna Dla Asystentek Stomatologicznych to publiczna instytucja edukacyjna. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Miechów, ulica Racławicka, nr 23, kod pocztowy: 32200. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała numer Regon 000182461. Uczniami placówki są dorośli. Ich liczebność równa jest 57, z czego 57 jest płci żeńskiej. Za prowadzenie szkoły odpowiada Powiat Ziemski.