Szkoła Policealna - Konin

no image Szkoła Policealna to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej placówka oświatowa. Jej budynek znajduje się w miejscowości Konin, ulica Kolejowa, nr 2, kod pocztowy: 62510. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) ma nr Regon 310237222. Uczniami placówki są dorośli. Ich liczebność równa jest 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Kontakt z placówką możliwy jest pod numerem telefonu 632493906, a także przez faks 632493906.