Szkoła Policealna Dla Dorosłych Centrum Nauki i Biznesu

no image Szkoła Policealna Dla Dorosłych Centrum Nauki i Biznesu "żak" W Raciborzu to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej placówka edukacyjna. Jej budynek znajduje się w miejscowości Racibórz, ulica Batorego, nr 10, kod pocztowy: 47400. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) ma numer Regon 100190115. Uczniami instytucji są dorośli. Ich liczebność równa jest 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Za prowadzenie jednostki odpowiada Centrum Nauki i Biznesu "żak" Sp. Z O.o.. Kontakt z instytucją możliwy jest telefonicznie pod numerem 324140254, a także za pośrednictwem faksu 324140254.