Poznańska Policealna Szkoła Masażu Poznańskiego Centrum Edukacji - Poznań

no image Poznańska Policealna Szkoła Masażu Poznańskiego Centrum Edukacji to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej placówka oświatowa. Jej siedziba mieści się w miejscowości Poznań, ulica Łozowa, nr 77, kod pocztowy: 61448. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) ma numer Regon 630962487. Osobami uczęszczającymi do szkoły są dzieci lub młodzież. Ich liczba równa jest 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Kontakt z instytucją możliwy jest pod numerem telefonu 618280940, a także przez faks 618280940.