Szkoła Policealna - Sosnowiec

no image Szkoła Policealna to publiczna instytucja edukacyjna. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Sosnowiec, ulica Kilińskiego, nr 25, kod pocztowy: 41200. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) ma nr Regon 278121679. Osobami uczęszczającymi do szkoły są dorośli. Ich liczba równa jest 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Za funkcjonowanie jednostki odpowiada Miasto Na Prawach Powiatu. Kontakt z sekretariatem możliwy jest telefonicznie pod numerem 322661180, a także za pośrednictwem faksu 322661651.