Roczna Szkoła Policealna Progres - Gdańsk

no image Roczna Szkoła Policealna Progres to niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej jednostka oświatowa. Jej budynek znajduje się w miejscowości Gdańsk, ulica Wały Jagiellońskie, nr 28/30, kod pocztowy: 80853. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada nr Regon 015712223. Osobami uczęszczającymi do szkoły są dorośli. Ich liczba wynosi 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Za funkcjonowanie szkoły odpowiada Ogólnopolski Ośrodek Rozwoju Zawodowego Progres. Kontakt z instytucją możliwy jest pod numerem telefonu 583053529, a także za pośrednictwem faksu 587105031.