Szkoła Policealna Medyczna - Wrocław

no image Szkoła Policealna Medyczna to publiczna jednostka edukacyjna. Jej siedziba mieści się w miejscowości Wrocław, ulica Stawowa, nr 24, kod pocztowy: 50018. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada numer Regon 000297939. Osobami uczęszczającymi do instytucji są dzieci lub młodzież. Ich liczba równa jest 416, z czego 341 jest płci żeńskiej. Za prowadzenie szkoły odpowiada Samorząd Województwa. Placówka zatrudnia 28 pełnoetatowych nauczycieli, a także 24 pedagogów pracujących w mniejszym wymiarze. Kontakt z instytucją możliwy jest pod numerem telefonu 713438592, a także za pośrednictwem faksu 713438592.