Szkoła Policealna Zawodowa Profesja - Katowice

no image Szkoła Policealna Zawodowa Profesja to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej jednostka edukacyjna. Jej budynek mieści się w miejscowości Katowice, ulica Słowackiego, nr 16, kod pocztowy: 40094. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) ma numer Regon 243044495. Osobami uczęszczającymi do szkoły są dorośli. Ich liczba wynosi 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Za prowadzenie szkoły odpowiada Profesja Centrum Kształcenia Kadr Sp Z O o . Kontakt z instytucją możliwy jest telefonicznie pod numerem 327815502, a także za pośrednictwem faksu 322587012.