Szkoła Policealna Dla Dorosłych - Mrągowo

no image Szkoła Policealna Dla Dorosłych to publiczna placówka oświatowa. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Mrągowo, ulica Mrongowiusza, nr 65A, kod pocztowy: 11700. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) ma nr Regon 519481874. Osobami uczęszczającymi do szkoły są dorośli. Ich liczba równa jest 81, z czego 49 stanowią uczennice. Za funkcjonowanie instytucji odpowiada Powiat Ziemski. Kontakt z placówką możliwy jest telefonicznie pod numerem 897413092, a także za pośrednictwem faksu 897413092.