Szkoła Policealna Kosmetyczna - Bydgoszcz

no image Szkoła Policealna Kosmetyczna to publiczna placówka oświatowa. Jej budynek znajduje się w miejscowości Bydgoszcz, ulica Nakielska, nr 11, kod pocztowy: 85219. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała numer Regon 341321912. Uczniami szkoły są dorośli. Ich liczba równa jest 0, z czego 0 stanowią uczennice. Za prowadzenie szkoły odpowiada Miasto Na Prawach Powiatu. Kontakt z instytucją możliwy jest pod numerem telefonu 523733507, a także przez faks 523733507.