Szkoła Policealna Nr 1 - Sopot

no image Szkoła Policealna Nr 1 to publiczna placówka oświatowa. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Sopot, ulica Kościuszki 18, nr 20, kod pocztowy: 81704. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) ma nr Regon 192924956. Uczniami instytucji są dzieci lub młodzież. Ich liczebność wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Za funkcjonowanie instytucji odpowiada Miasto Na Prawach Powiatu. Kontakt ze szkołą możliwy jest pod numerem telefonu 585511192, a także za pośrednictwem faksu 585511192.