Szkoła Policealna Dla Dorosłych - Nysa

no image Szkoła Policealna Dla Dorosłych to publiczna jednostka edukacyjna. Jej budynek znajduje się w miejscowości Nysa, ulica Kościuszki, nr 4a, kod pocztowy: 48300. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada nr Regon 161478610. Uczniami instytucji są dorośli. Ich liczba równa jest 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Za prowadzenie szkoły odpowiada Minister Ds. Sprawiedliwości. Kontakt ze szkołą możliwy jest telefonicznie pod numerem 774482905, a także za pośrednictwem faksu 774482905.