Profesja Xiv Cetrum Kształcenia Kadr Policealne Studium Fotograficzne - Wrocław

no image Profesja Xiv Cetrum Kształcenia Kadr Policealne Studium Fotograficzne to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej jednostka oświatowa. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Wrocław, ulica Rynek, nr 26/2, kod pocztowy: 50101. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada numer Regon 472967280. Osobami uczęszczającymi do placówki są dorośli. Ich liczebność wynosi 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Za funkcjonowanie szkoły odpowiada Profesja Cetrum Kształcenia Kadr Sp. Z O.o.. Kontakt z instytucją możliwy jest telefonicznie pod numerem 713460337, a także za pośrednictwem faksu 713460339.