Elitarne Studium Służb Ochrony

no image Elitarne Studium Służb Ochrony "delta" to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej jednostka edukacyjna. Jej budynek znajduje się w miejscowości Gniezno, ulica Chrobrego, nr 12, kod pocztowy: 62200. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada numer Regon 340685517. Osobami uczęszczającymi do szkoły są dorośli. Ich liczba równa jest 0, z czego 0 stanowią uczennice. Za funkcjonowanie szkoły odpowiada C s d s o "delta". Kontakt z sekretariatem możliwy jest pod numerem telefonu 614263997, a także za pośrednictwem faksu 614263997.