Szkoła Policealna Dla Dorosłych Wzdz - Gorzów Wielkopolski

no image Szkoła Policealna Dla Dorosłych Wzdz to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej placówka edukacyjna. Jej budynek znajduje się w miejscowości Gorzów Wielkopolski, ulica Sikorskiego, nr 95, kod pocztowy: 66400. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała nr Regon 211246433. Uczniami szkoły są dorośli. Ich liczebność równa jest 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Za funkcjonowanie instytucji odpowiada Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego. Kontakt z instytucją możliwy jest pod numerem telefonu 957223747, a także przez faks 957223747.