Prywatna Szkoła Policealna Dla Dorosłych

no image Prywatna Szkoła Policealna Dla Dorosłych "twoja-Szkoła" to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej instytucja oświatowa. Jej budynek znajduje się w miejscowości Rybnik, ulica Reymonta, nr 69, kod pocztowy: 44200. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała numer Regon 871725585. Osobami uczęszczającymi do placówki są dorośli. Ich liczebność równa jest 0, z czego 0 stanowią uczennice. Kontakt z sekretariatem możliwy jest pod numerem telefonu 324248080, a także za pośrednictwem faksu 324248080.