Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej

no image Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej "cosinus" W Częstochowie to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej instytucja oświatowa. Jej budynek znajduje się w miejscowości Częstochowa, ulica Żwirki i Wigury, nr 6/14, kod pocztowy: 42217. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada nr Regon 473084915. Uczniami instytucji są dorośli. Ich liczba równa jest 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Za prowadzenie jednostki odpowiada Cosinus Sp Z O O . Kontakt ze szkołą możliwy jest telefonicznie pod numerem 343245502, a także za pośrednictwem faksu 343245502.