2-Letnia Zaoczna Szkoła Policealna - Biskupice

no image 2-Letnia Zaoczna Szkoła Policealna to publiczna instytucja oświatowa. Jej budynek znajduje się w miejscowości Biskupice, ulica Przemystka, nr 21, kod pocztowy: 88200. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada nr Regon 340350550. Uczniami placówki są dorośli. Ich liczebność równa jest 38, z czego 14 stanowią uczennice. Za prowadzenie instytucji odpowiada Powiat Ziemski. Kontakt ze szkołą możliwy jest telefonicznie pod numerem 542853665, a także za pośrednictwem faksu 542853665.