Szkoła Policealna Dla Dorosłych W Lelisie - Lelis

no image Szkoła Policealna Dla Dorosłych W Lelisie to publiczna instytucja edukacyjna. Jej budynek znajduje się w miejscowości Lelis, ulica Szkolna, nr 51a, kod pocztowy: 7402. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada numer Regon 551302473. Uczniami placówki są dorośli. Ich liczebność wynosi 53, z czego 34 stanowią uczennice. Za funkcjonowanie instytucji odpowiada Powiat Ziemski. Kontakt z placówką możliwy jest telefonicznie pod numerem 297611027, a także przez faks 297611013.