Szkoła Policealna - Iłowo-Osada

no image Szkoła Policealna to publiczna placówka edukacyjna. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Iłowo-Osada, ulica Lesna, nr 10A, kod pocztowy: 13240. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) ma numer Regon 280107896. Osobami uczęszczającymi do instytucji są dzieci lub młodzież. Ich liczba równa jest 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Za funkcjonowanie instytucji odpowiada Powiat Ziemski. Kontakt z sekretariatem możliwy jest pod numerem telefonu 236541011, a także za pośrednictwem faksu 236541011.