Szkoła Policealna - Bielawa

no image Szkoła Policealna to publiczna jednostka oświatowa. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Bielawa, ulica Żeromskiego, nr 41, kod pocztowy: 58260. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała numer Regon 020131235. Osobami uczęszczającymi do placówki są dorośli. Ich liczba wynosi 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Za funkcjonowanie instytucji odpowiada Powiat Ziemski. Kontakt z placówką możliwy jest telefonicznie pod numerem 748334567, a także za pośrednictwem faksu 748334449.