Szkoła Policealna Nr 1 W Suwałkach - Suwałki

no image Szkoła Policealna Nr 1 W Suwałkach to publiczna instytucja oświatowa. Jej siedziba mieści się w miejscowości Suwałki, ulica T Noniewicza, nr 83, kod pocztowy: 16400. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada nr Regon 791055959. Osobami uczęszczającymi do instytucji są dorośli. Ich liczebność równa jest 0, z czego 0 stanowią uczennice. Za prowadzenie instytucji odpowiada Miasto Na Prawach Powiatu. Kontakt z instytucją możliwy jest pod numerem telefonu 875666607, a także za pośrednictwem faksu 875663498.