Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Dla Dorosłych W Pułtusku - Pułtusk

no image Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Dla Dorosłych W Pułtusku to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej jednostka oświatowa. Jej siedziba mieści się w miejscowości Pułtusk, ulica Aleja Tysiąclecia, nr 12, kod pocztowy: 6100. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) ma nr Regon 130198990. Uczniami instytucji są dorośli. Ich liczebność wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Kontakt z instytucją możliwy jest telefonicznie pod numerem 236925201, a także przez faks 236924382.