Prywatna Policealna Szkoła Informatyki - Koszalin

no image Prywatna Policealna Szkoła Informatyki to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej instytucja edukacyjna. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Koszalin, ulica Chałubińskiego, nr 15, kod pocztowy: 75581. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada numer Regon 331402883. Osobami uczęszczającymi do placówki są dorośli. Ich liczebność wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Za prowadzenie szkoły odpowiada Fundacja Oświatowa -Europejskie Centrum Edukacyjne. Kontakt z sekretariatem możliwy jest telefonicznie pod numerem 943452763, a także przez faks 943424820.