Szkoła Policealna - Lublin

no image Szkoła Policealna to publiczna instytucja edukacyjna. Jej siedziba mieści się w miejscowości Lublin, ulica Słowicza, nr 3, kod pocztowy: 20336. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała nr Regon 432669102. Osobami uczęszczającymi do szkoły są dzieci lub młodzież. Ich liczba równa jest 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Za prowadzenie szkoły odpowiada Miasto Na Prawach Powiatu. Kontakt z instytucją możliwy jest pod numerem telefonu 814442701, a także za pośrednictwem faksu 814442700.