Szkoła Policealna Nr 2 Dla Dorosłych - Kluczbork

no image Szkoła Policealna Nr 2 Dla Dorosłych to publiczna instytucja oświatowa. Jej budynek mieści się w miejscowości Kluczbork, ulica Byczyńska, nr 7, kod pocztowy: 46200. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada numer Regon 532329857. Uczniami instytucji są dorośli. Ich liczba wynosi 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Za prowadzenie szkoły odpowiada Powiat Ziemski. Kontakt z sekretariatem możliwy jest pod numerem telefonu 774182600.