Mixed Bizness

no image Mixed Bizness jest położony w Eugene przy drodze o nazwie 421 Kingsbury Ave (zip 97404). Ta firma charakteryzuje się typem Assumed Business Name. W rejestrze stanowym ma numer 84198093 a została zgłoszona w dniu 3/15/2012. Dodatkowe informacje dotyczące firmy dostępne są na stronie http://egov sos state or us/br/pkg_web_name_srch_inq do_name_srch?p_name=&p_regist_nbr=84198093&p_srch=PHASE1&p_print=FALSE&p_entity_status=ACTINA.