Elittarne Studium Służb Ochrony Delta - Bydgoszcz

no image Elittarne Studium Służb Ochrony Delta to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej placówka edukacyjna. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Bydgoszcz, ulica Stawowa, nr 41, kod pocztowy: 85323. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała numer Regon 340685517. Osobami uczęszczającymi do instytucji są dorośli. Ich liczebność wynosi 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Za funkcjonowanie instytucji odpowiada Centrum Szkoleniowe Służb Ochrony Delta. Kontakt z instytucją możliwy jest telefonicznie pod numerem 523758091, a także za pośrednictwem faksu 523758091.