Niepubliczna Policealna Szkoła Teb Edukacja - Gdańsk

no image Niepubliczna Policealna Szkoła Teb Edukacja to niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej placówka oświatowa. Jej budynek znajduje się w miejscowości Gdańsk, ulica Heweliusza, nr 11, kod pocztowy: 80890. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała nr Regon 300879141. Uczniami szkoły są dorośli. Ich liczebność równa jest 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Za prowadzenie jednostki odpowiada Teb Edukacja Sp Zo o . Kontakt z instytucją możliwy jest telefonicznie pod numerem 583058027, a także przez faks 583217121.