Szkoła Policealna - Połczyn-Zdrój

no image Szkoła Policealna to publiczna jednostka oświatowa. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Połczyn-Zdrój, ulica Stanisława Staszica, nr 6, kod pocztowy: 78320. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała numer Regon 321127982. Uczniami instytucji są dorośli. Ich liczba wynosi 9, z czego 7 jest płci żeńskiej. Kontakt z instytucją możliwy jest telefonicznie pod numerem 943662083, a także przez faks 943665040.