Szkoła Policealna Ekonomiczna - Bydgoszcz

no image Szkoła Policealna Ekonomiczna to publiczna instytucja edukacyjna. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Bydgoszcz, ulica Gajowa, nr 98, kod pocztowy: 85717. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) ma nr Regon 093041481. Uczniami szkoły są dzieci lub młodzież. Ich liczba równa jest 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Za prowadzenie szkoły odpowiada Miasto Na Prawach Powiatu. Kontakt z instytucją możliwy jest telefonicznie pod numerem 523424291, a także przez faks 523424291.