Niepubliczna Policealna Szkoła Dla Dorosłych - Elitarnej Szkoły Służb Ochrony i Biznesu Cobra - Południe W Rybniku - Rybnik

no image Niepubliczna Policealna Szkoła Dla Dorosłych - Elitarnej Szkoły Służb Ochrony i Biznesu Cobra - Południe W Rybniku to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej jednostka oświatowa. Jej budynek znajduje się w miejscowości Rybnik, ulica Kościuszki, nr 23, kod pocztowy: 44200. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) ma nr Regon 240999905. Osobami uczęszczającymi do instytucji są dorośli. Ich liczba równa jest 0, z czego 0 stanowią uczennice. Za prowadzenie szkoły odpowiada Britain Security Consulting Sp Zo o . Kontakt z sekretariatem możliwy jest telefonicznie pod numerem 327850202, a także za pośrednictwem faksu 327850322.